Privacy statement

Privacy statement

Algemeen

Als VvE beheerder verwerken wij, VvE Company uit Katwijk, diverse persoonsgegevens van de leden van onze klanten. Wij zijn ons ervan bewust dat u daarmee uw vertrouwen aan ons geeft. Al deze persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze bij ons heeft aangeleverd; het beheren van vereniging of mandeligheid. In dit statement willen wij u meer inzicht verschaffen in de manier waarop we met uw gegevens omgaan.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u,  of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u lid bent van vereniging of mandeligheid die wij beheren of wanneer u een leverancier bent van ons of onze klanten. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer wanneer u de kascontrole hebt uitgevoerd. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens van de leden, zoals bijvoorbeeld een BSN nummer of godsdienst.

 

Doeleinden

Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend om de overeengekomen dienstverlening met onze klanten uit te voeren. Denk u dan aan het incasseren van de ledenbijdrage, uw uitnodiging voor de algemene ledenvergadering of om u in contact te brengen met een derde partij voor bijvoorbeeld het oplossen van een technisch probleem, of het uitvoeren van planmatig onderhoud. Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij er een nut of noodzaak voor is. Het bestuur van de VvE is uit hoofde van het modelreglement verplicht een eigenarenregister bij te houden en heeft daarom inzicht in een gedeelte van deze gegevens. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat dit nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.

 

Bekijken, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw “Recht van inzage”. Wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw “Recht op correctie”? Via www.vvecompany.nl kunt u inloggen op de eigenaarspagina en uw gegevens controleren en indien nodig wijzigen. Wilt u bepaalde gegevens verwijderen, zoals een emailadres of een telefoonnummer, dan kunt u dat doen via diezelfde eigenaarspagina.

 

Beveiliging

Alle (persoons)gegevens van de VvE en haar leden verwerken wij in de software van Twinq. De leverancier van Twinq is zowel ISO27001 als ISAE3402 gecertificeerd. Dat betekent dat Twinq bewust en actief bezig is met de beveiliging van deze informatie. De autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op hoe wij persoonsgegevens verwerken door te controleren of wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven. Onze website, ondergebracht bij ditisABC, is beveiligd. Onze IT leverancier PWA B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

 

Wijzigingen

VvE behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement aan te passen, bijvoorbeeld om deze in lijn te brengen met wijzigende wet- en regelgeving. Wij willen u daarom aanbevelen dit statement periodiek te raadplegen.

 

Vragen

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neemt u dan contact met ons op via:

  • telefoon: 071 402 6021
  • e-mail: info@vvecompany.nl
  • post: Postbus 3015, 2220 CA Katwijk
  • vestigingsadres: Lageweg 37G1 te Katwijk (ZH)